Pravidlá používania

Ďakujeme vám za používanie našich produktov, služieb a webových stránok (ďalej len „Služby”). Služby poskytuje spoločnosť Smart People, spol. s r.o. so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, IČO: 44 869 649.

Použitím našich Služieb vyjadrujete svoj bezvýhradný súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Pozorne si ich prosím prečítajte.

Všeobecné ustanovenia

Pri používaní našich Služieb sa musíte riadiť všetkými pravidlami, ktoré vám budú poskytnuté v súvislosti s používaním Služieb.

Naše Služby nesmiete zneužívať. Napríklad nenarúšajte naše Služby ani sa k nim nepokúšajte pristupovať inak, ako cez nami poskytnuté rozhranie alebo podľa nami poskytnutých pokynov. Naše Služby je povolené používať len spôsobom stanoveným právnymi predpismi. Môžeme vám pozastaviť alebo zastaviť poskytovanie našich Služieb, ak porušíte naše zmluvné podmienky alebo pravidlá, alebo keď budeme prešetrovať podozrenie z nevhodného používania.

Ak naše služby používate na obchodné a podnikateľské účely, znamená to, že súhlasíte s týmito podmienkami.

Ak porušíte tieto zmluvné podmienky a my vzápätí nepodnikneme žiadne opatrenia, neznamená to, že sa vzdávame akýchkoľvek práv (napríklad právo podniknúť opatrenia v budúcnosti).

Tieto webstránky sú určené iba osobám od 18 rokov. Ak je váš vek menej ako 18 rokov, tak okamžite opustite tieto stránky.

Ochrana autorských práv a obmedzenie zodpovednosti

Reprodukcia, prenos, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu tejto webovej stránky v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka, je zakázané. Žiadna časť tejto webovej stránky nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia vlastníka. Všetky použité názvy, značky a označenia môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov.

Naše Služby zobrazujú aj obsah, ktorého vlastníkom nie je spoločnosť Smart People. Zodpovednosť za tento obsah nesie osoba, ktorá ho sprístupní.

Používaním našich Služieb nenadobúdate žiadne vlastnícke právo k právam z duševného vlastníctva týkajúce sa Služieb či obsahu, ku ktorému pristupujete. Obsah z našich Služieb nemôžete použiť, pokiaľ nezískate súhlas od jeho vlastníka, alebo keď to inak nedovoľujú právne predpisy. Tieto zmluvné podmienky vám neudeľujú právo používať žiadne značky ani logá použité v našich Službách. Neodstraňujte, nezakrývajte ani neupravujte žiadne právne vyhlásenia zobrazené v našich Službách alebo spoločne s nimi.

Všetky informácie na tejto webovej stránke sú poskytované „ako sú“. Autor ani vlastník negarantujú ich 100%-nú správnosť, a nezodpovedajú ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Riziko ich používania nesiete Vy sami.

Táto webstránka neposkytuje lekárske rady a ani nepredpisuje, či už priamo, alebo nepriamo, použitie žiadnej z metód na nej uvedenej, ako liečebnú terapiu bez konzultácie s lekárom. Zámerom týchto webstránok je poskytnúť informácie všeobecného charakteru na upevnenie fyzického a duševného zdravia. V prípade, že sa rozhodnete ktorúkoľvek informáciu z týchto webstránok použiť bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom, nesiete plnú zodpovednosť, čo je vaším právom zaručeným ústavou – autor, prevádzkovateľ ani vlastník webstránok nie sú za vaše konanie zodpovední.

Ochrana osobných údajov

V pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Smart People je vysvetlené, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a ako chránime vaše súkromie, keď používate naše Služby. Použitím našich Služieb vyjadrujete váš súhlas s tým, že spoločnosť Smart People môže také údaje využívať v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

Pre uľahčenie Vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači. Tento web používa súbory cookie a informácie sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Záverečné ustanovenia

Ak vám nie je niečo jasné alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa webu na adrese www.beatachmelarova.sk/kontakt.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 5. 2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.